13/04/2022
2350

Rooiberg Teff Grass

Rooiberg Teff Grass ot tipidir. İlk kez Rooiberg teff grassı Torunoğlu Tohumculuk Pannar Kooperatifinde keşfetmiştir. Türkiye’ye getirilmesini ve tescil edilmesini büyük uğraşlarla sağlamıştır.

Rooiberg teff grass dekara 1,5 kg ekilir. Tarla ince şekilde hazırlanır. Tohum 1-2 cm’e düşecek şekilde ekim yapılır. Düzenli aralıklarla sulama yapılır. Yaklaşık 15 gün sonra üzerine üre gübresi atılır. Ayrıca bitki besleme ürünleri verilir. Kurusunda %14-15’e kadar ham protein, yeşilinde %15-20 ham protein vardır. İnce saplı ince yapraklı bir bitkidir. Teff grass rooiberg mükemmel kalitede yeşil ve kuru otu olur. Hayvan yetiştiricileri ve kaba yem ticareti yapanlar tarafından rooiberg otu çok rağbet görür.

Teff grass rooiberg Türkiye’nin kaba yem açığını kapatmada çok önemli yaz dönemi için bir görev ifa etmektedir. Yazlık bir bitkidir. Son yıllarda firmamızın yaptığı yoğun tanıtım ve yayım çalışması neticesinde ülke genelinde rooiberg teff grass çok aranılan yem bitkileri arasına girmiş bulunmaktadır.

Adana’da yaptığımız deneysel tarla çalışmalarında 35 günde rooiberg otunun 80 cm boya ulaştığını bizzat gözlemlemiş bulunmaktayız. Biçim yüksekliği 50-60 cm boyda başak çıkartmadan biçilir. Tekrar gübre atılır. Yaz sezonu boyunca 3-4 kere rahatlıkla biçim yapılabilir. Hem otlatmaya uygundur hem de biçim kuru ot, silaj yapmaya uygundur. Otlatılacaksa bitkinin köklenmesi için ilk kez biçim yapmakta fayda vardır. Teff grassın en zayıf yönü köklerinin cansız ve zayıf olmasıdır. O nedenle ilkine biçmeden hayvan otlatmamak gerekir.

Rooiberg teff grass otunda, sorgum sudan otunda olduğu gibi erken dönemde prusik asit tehlikesi yoktur. Teff grass roiberg otunda boyu ne kadar olursa olsun otlatmada herhangi bir handikap olumsuzluk görülmez. Teff grass ile otlayan hayvanlarda yüksek verim artışı görülür. Et ve süt veriminde yükseliş gözlemlenir. Dane yem ve fabrika yemine bağımlılığı en asgari rakamlara indirir. Teff grass ile beslenen hayvanlar sağlıklı olurlar. Mastitis ve tırnak ayak sağlığında düzelme görülür, otlatma durumunda. Teff grass rooiberg ile beslenen dişi hayvanlarda döl tutma düzene girer. Döl tutma başarısı yükselir. Hayvanların tüyleri parlar, adeta zeytinyağı sürülmüş gibi parıl parıl bir görünüm ortaya çıkar.

Rooiberg teff grass tohumu için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Torunoğlu Tohumculuk 0532 266 40 41 – 0322 239 88 08 - 0322 239 88 09